Сдружение “Български врати, прозорци и фасади” - партньор на АрхИдеи

Сдружение “Български врати, прозорци и фасади” /БВПФ/ е създадено през 2004 г. и е редовен член на Българска Стопанска Камара /БСК/ и Българска търговско-промишлена палата /БТПП/.


Организацията ни е сдружение с идеална цел и обединява български и чуждестранни фирми производители, търговци и вносители на врати, прозорци, заключващи системи, обков, профили, стъклопакети, уплътнители и машини за производство.

Високият професионализъм и доброто име на членовете на Сдружението са предпоставка за реализацията на амбициозните задачи и цели, довели до необходимостта от създаването на организацията. БВП защитава интересите на фирмите в страната, води активен диалог с държавните институции и ведомства в защита на законните права на своите членове, проучва и подпомага решаването на казуси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и други аспекти от дейността на фирмите от бранша. Бизнес сдружението организира семинари и конференции, които освен че подпомагат професионалното развитие на специалистите от гилдията, са отлична възможност за установяване на делови отношения със сродни международни организации и търговски партньори.Сдружение “Български врати, прозорци и фасади” предлага: правна защита на членовете на Сдружението, намиране на нови пазари и осъществяване на външнотърговски контакти, проучване на нови делови партньори, издаване на референции за българските членове на БВПФ, както и редица други услуги, така необходими в международната търговска дейност на българските фирми.

Сдружението има за цел да предоставя на фирмите от бранша информация за последните тенденции в дизайна на продуктите, новите материали, технологии и оборудване, за новите тенденции на пазара, за проектни решения. Членовете на сдружението са подписали кодекс по етика в стопанската дейност, ръководени от желанието за изграждане на условия за коректни пазарни отношения, утвърждаване на принципите на лоялната конкуренция и съобразяване с изискванията на добрите практики, утвърдени във вътрешните и международните стопански взаимоотношения, като придават особено значение на принципите на етиката в стопанската дейност.

БВПФ проучва възможности за реализиране на проекти с външно финансиране или субсидиране по програми на международните финансови институции или други неправителствени организации. Това е атрактивна перспектива за много от българските фирми, работещи в сферата на производството, тъй като може да осигури достъп до кредитни линии и свежи пари за развитие на бизнеса.В офиса се осигуряват консултантски, информационни и други видове услуги на фирмите, членуващи в БВПФ. Управителният съвет и служителите на в офисите на Сдружението са готови да направят проучване по всеки възникнал делови въпрос и да предприемат съответните законосъобразни действия, за да защитят интересите на обединените в БВПФ предприятия за врати и прозорци.

Ние предлагаме на всички наши партньори сътрудничество по всички общи въпроси, в името на подобряване на бизнес-климата и повишаване качеството на предлаганите услуги и продукти.


АрхИдеи ще се проведе от 15-ти до 21-ви август в
Експозиционен Център ФЛОРА в гр. Бургас.

Присъединете се към събитието във Facebook >>>
и
Регистрирайте своето участие тук >>>