Сдружение 7АРТС - съорганизатор на форум АрхИдеи

Сдружение 7АРТС обединява всички взаимно-допълващи се звена в една отборна работа. Защото 7 глави мислят по-добре от една.. и 7 професии заедно, постигат по-добри резултати. Всички усилия на 7АРТС са насочени към Негово Величество инвеститора, с мисия да улесним Потребителя! 


Нашето послание към инвеститорите:
Ние в 7АРТС обединихме  всички структури в строителството, за да създадем един иновативен продукт който позволява да извлечете максимална ползва от инвестицията си. За нас е важно да предложим най-доброто решение за инвестиращите в строителство. За Вас ние ще привлечем най-добрите специалисти в сферата на дизайна, проектирането, архитектурата, ще подберем най-добрия строител, ще комбинираме продуктите на най-добрите в бранша, ще предложим множество от варианти за финансиране на създадения проект и ще му дадем необходимото медийно внимание.

Цялостната концепция на 7ARTS е да се грижи за инвестицията ви от момента на идеята, до момента в който вие ще прережете лентата. Ползвайки услугите на 7ARTS, вече няма да е необходимо да рискувате в подбора на създателите на проекта, изпълнителите му и няма да е необходимо да съгласувате всеки един детайл с всички звена. Ако имате идея, не се колебайте и се обърнете към нас, ние ще намерим най-добрия начин тя да стане реалност!

Нашето послание к всички участници в структурата:
В процесите на арт-инвестиционно проектиране и реализиране се срещат редица трудности най-вече в синхронизирането на отделните звена участващи в целият процес. Важно е да няма текучество, да не излизат непредвидени сериозни проблеми водещи до редица компромиси, както и разбира се крайният резултат да не бъде забавен. За това ние работим в насока екипност, опознаване и обединяване на всички звена, които участват в едно проектиране и реализиране. Нашата практика ни е научила, че ако в самото начало се направи пълен подбор на всички фирми -участници в проекта и те заедно съставят първоначалната концепция, заедно обсъдят всеки етап детайл по детайл, предвидят евентуални проблеми и не ги допуснат, споделят опита си и идеите си, то крайният резултат ще надмине многократно онзи в който няма подобна структура. 

Защото 7 глави мислят по-добре от една!
Ние в 7АРТС мотивираме и провокираме партньорствата между дизайнери и архитекти с художници, скулптури и фотографи (наречени накратко арт звеното), като заедно разширим кръгозора си и обогатим работата си. Създаване и поддържаме партньорства с всички останали звена - производители, вносители, строители и други (наречени накратко техническо звено). Отговаряме за постоянната комуникация и организация между арт звеното и техническата част.  Целим да предзставим общността си пред инвеститори и изпълнители на проекти, като по този начин да дадем възможност за коопериране и създаване на силни екипи за реализация.

Планираме да създадем по-развита и отворена към иновации среда в България, като следствие от нея ще бъде привличането на нови, чуждестранни инвестиции в България, както и излизане на външни пазари. Честа практика ще са общите срещи между звената, както работни, така и обучителни и забавни. Поставили сме си за цел общи посещения на изложения в чужбина, както и представяне на общи проекти.

Нашата голяма амбиция е да не си поставяме географски рамки, а да се свързваме с чуждестранни студия, сдружения, асоциации, фирми и други организации с цели подобни на нашите. Да ги привличаме като членове, така да обменяме опит, да правим общи срещи на наша територия или територията на друга страна. Да увеличаваме знанията си на принципа на разменните начала, като ще има възможност за изпращане на наш член на практика в друго чуждестранно студио и обратно от други студия (бюра, офиси, асоциации и организации) ще имат възможност да изпращат хора в български студия по дизайн, архитектура и изкуства като цяло.

Пламена Дойчева
създател и арт директор на 7АРТС

АрхИдеи ще се проведе от 15-ти до 21-ви август в
Експозиционен Център ФЛОРА в гр. Бургас.

Присъединете се към събитието във Facebook >>>
и
Регистрирайте своето участие тук >>>